TURBO GEZERLİ ROTOVATÖR / TURBO GEZERLİ TOPRAK FREZESİ

MODEL RPM
YTG - 160 1600 395 40-50 40_______________120
80____________________80
540 20 36
YTG - 180 1800 420 45-60 50_______________130
90____________________90
540 20 42
YTG - 210 2100 445 45-70 60_______________150
105____________________105
540 20 48
YTG - 240 2400 480 50-70 70_______________170
120____________________120
540 20 54